Linn Björkenäs Lamberg
PR-Ansvarig
PR@medicinska.se